Usluge

Kako bismo na najbolji način izašli u susret Vašim potrebama, agencija AKTIVA vrši za Vas kompletnu obradu podataka, i sve potrebne knjigovodstveno-računovodstvene usluge.

Dajemo popis važnijih poslovnih knjiga i dokumenata koje možemo voditi za Vas, i drugih usluga vezanih za knjigovodstvo i računovodstvo Vaše firme koje Vam možemo ponuditi:* PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

* PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

* IZRADA BIZNIS PLANOVA

* IZRADA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

* ANALIZE POSLOVANJA

* STRUČNO VODJENE POSLOVNIH KLJIGA PO MRS

* RAD SA PORESKOM UPRAVOM


* knjiga ulaznih faktura (KUF)- podaci o svim računima Vaših dobavljača po broju, datumu, odnosno nazivu dobavljača.
* knjiga izlaznih faktura (KIF) - podaci o svim izlaznim računima po broju, datumu ili nazivu kupca, odvojeno po prodavnicama ili poslovnicama radi lakše kontrole.

* knjiga dobitaka i izdataka za preduzetnike - stanje prihoda i rashoda, i uplaćeni troškovi u određenom razdoblju.
* glavna knjiga - stanje prihoda, rashoda i zarade u nekom razdoblju, uz analitičku razradu troškova.
* knjiga lične potrošnje - svi računi koji nisu trošak, a plaćeni su virmanski.
* popis osnovnih sredstava i amortizacija - prema potrebi, amortizacija može biti normalna ili ubrzana.
* robno knjigovodstvo - kod veleprodaje, stanje robe vodimo komadno, tako da uvek imamo podatke o stanju na skladištu i po ceni i po količini robe.
* materijalno knjigovodstvo - isknjižavanja za proizvodnju radimo po radnim nalozima i normativima za određeni proizvod, i uvek imamo dostupno stanje materijala na skladištu i po ceni i po količini.
* obračun plata - za Vaše zaposlenike vodimo isplatne liste, ispunjavamo sve obrasce, koje, po potrebi, dostavljamo u odgovarajuće ustanove.
* vođenje blagajne - za svaku maloprodajnu jedinicu blagajna se vodi odvojeno.
* ispis faktura- ukoliko želite, možemo Vam ponuditi kompjuterski ispis Vaših izlaznih računa.
* obračun PDV-a - zavisno od Vašeg prometa, mesečno ili tromesečno radimo obračun PDV-a, po potrebi, obrasce dostavljamo u Poreznu upravu.
* ugovor o delu - radimo obračun plaćanja za rad po ugovoru o delu, kao i sva zakonom propisane izveštajea za odgovarajuće institucije.
* putni nalozi - radimo obračun putnih naloga, koje ispisujemo na temelju pređenih kilometara ili odredišta putovanja.
* ispis virmana za banku - uz mesečni ispis virmana za plaće dobijate i virmane za sva ostala davanja (komora, akontacija poreza na dobit, i sl.).. .